Phối cảnh

Nhà phố thương mại

Số lượng căn: 43 căn

Diện tích đất: 126 m²

Số tầng: 4 tầng

Phối cảnh

Nhà phố liên kế

Số lượng căn: 231 căn

Diện tích đất: 87.5 – 111 m²

Số tầng: 3 tầng

Phối cảnh

Biệt thự đơn lập

Số lượng căn: 23 căn

Diện tích đất: 300 – 604.76 m²

Số tầng: 3 tầng

Phối cảnh

Biệt thự song lập

Số lượng căn: 74 căn

Diện tích đất: 180 – 268.2 m²

Số tầng: 3 tầng

Phối cảnh

Biệt thự song lập 2

Số lượng căn: 74 căn

Diện tích đất: 180 – 268.2 m²

Số tầng: 3 tầng

Trải nghiệm
360° dự án