Điều khoản sử dụng

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của Quý khách. Điều khoản sử dụng gồm những phần sau đây:

Xác lập một thỏa thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.

Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.

Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website Tiến Phước.

Tiến Phước chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến NGƯỜI SỬ DỤNG, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục.

NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản SD website như được nêu bên dưới;

NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng;

Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm NGƯỜI SỬ DỤNG bắt đầu truy cập vào website
BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty đối với các đối tượng quyền thể hiện trên website

– Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Tiến Phước hoặc bên thứ ba cấp phép cho Tiến Phước. Bản quyền của Tiến Phước được thể hiện trên trang web bằng dòng chữ tiếng Anh “Copyright © 2019 Senturia Nam Sai Gon.”

– Bất kỳ nội dung nào thuộc trang Web này về nhãn hiệu, tên thương mại, KDCN… đều thuộc quyền sở hữu của Tiến Phước và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

– Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông … vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Tiến Phước là xâm phạm quyền của Tiến Phước. Tiến Phước có quyền yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).